"Штом го имаш Бога - не плаши се од ништо, туку сите твои грижи потпри ги на него и тој ќе се погрижи за тебе." 

Свети Јован Крстител